REKLAM VERMEK İÇİN
15 Ağustos 2018 Çarşamba

Siverek Hakkında

 Siverek Güney Doğunun , Bir kültür ve asalet kentidir. Siverek Güneydoğuda , İslamın ve imanın öne çıktığı bir kültür mozayiği şahsiyetli olduğu kadar  , cesaretli ,yiğit insanların yaşadığı bir itibar şehridir.
Siverek tarihi camileriyle , kendine mahsus örf ve adetleriyle ,gözleri kamaştıran bir şehrimizdir.  Siverek, kenarından bakanları içine çekecek kadar her yönüyle cazip ve engin bir derya gibidir. Bağları, üzüm türleri, pekmezi, pestili, kesmesi, mayoş narları, sütü, peyniri ve ayranıyla ve hepsinden önemlisi suyu ve havasıyla bir başka güzeldir Siverek.
Kentin bu günkü ekonomik ve sosyal yapısına bakarak Siverek?li ince esmer endamı, gür siyah bıyıkları, şahin bakışları, iri ve ela gözleri, ve her göreni kendisine hayran eden levendane yürüyüşü ile tam bir Osmanlı efendisidir. Siverek?te yaşayan insanlar daima taşan, kabaran ve coşan bir sevdanın kahramanlarıdır. Siverek?lide bazen haklı bir öfkenin heybetini ifade eden sert bir bakış görebilirsiniz. Sakın telaşa kapılmayınız. Zira kesinlikle bu bakış yara değil, ağyaradır. Şanlıurfanın kurtuluşunda Siverek?linin katkısını unutmak vefasızlık olur.Ancak Siverek?lilerin sert bakışları altında munis ve dostane bir vefa vardır.
Siverek?te ilme ve ilim adamlarına gösterilen saygı, her türlü takdirin üstündedir. Kendisine hizmet eden herkese Siverek?li minnet duymakta ve takdir  hislerini  gizleyememektedir.  Zaten  ?Bu şehirde en sevilmeyen şey nedir ? ? diye sorarsanız, herkes ?Vefasızlıktır? diye cevap verir. ? En affedilmez suç nedir ? ? diye sorarsanız, ?dostlara ve kimsesizlere karşı kaba davranmaktır.? diye  cevap verirler.?En geçerli meta (servet) nedir ?? diye sorarsanız , ?Mertlik, cesaret, doğruluk ve asalettir.? derler. Işte Siverek?i  ve Siverek?liyi tanımak için lütfen bu pencereden bakmalısınız.
Siverek, sönmüş, bir yanardağ olan Karacadağ'ın batısında, Fırat'a doğru uzanan bölgede, Diyarbakır-Şanlıurfa-Adıyaman arasındaki üçgende kurulmuş bir  şehirdir.
Tarihi, Sümer ve Asurlulara kadar uzanan şehir, Asurlular döneminde yığma  bir tepe üzerine inşa edilen kale etrafında kurulmuştur. Şehire hükmedenler  tarafından zaman zaman onarılan kalenin son olarak Bizans İmparatoru  II.Costantin tarafından  Diyarbakır'a gelecek saldırıları önlemek ve  çevredeki önemli yolları kontrol altına almak amacıyla yeniden tamir  ettirilmiştir.  Tarihte pek çok medeniyetlere beşiklik eden ve değişik  milletlerin hakimiyetine giren Siverek, Milattan sonra Araplar, İranlılar,  Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı İdarelerinde çok mamur günler geçirdiği  gibi, çeşitli savaşlarda tahrip edilip yıkık bir köy halini aldığı zamanlar  da olmuştur.  Diyarbakır'ın fethinden önce Halid b.Velid tarafından eyalet  merkezi olmuş, daha sonra Bizanslıların idaresinde Batlamyus'un rivayetine  göre Kontopolis'lik yapmıştır.  Selçukluların Anadolu'ya girmesiyle, Melikşahın  komutanlarından Bozan Bey tarafından (1097) Urfa Kontluğuna,daha sonra Musul  Atabeyi Nureddin Zengi idaresine  geçmiştir.  1400'lerde Timur'un  tahribatından nasibini alan Siverek sırasıyla Mısırlıların (1426),  Akkoyunluların (1435), bilahere İranlıların eline (1451) geçmiştir.  Yavuz  Sultan Selim'in Ridaniye Savaşı dönüşünde (1517) Osmanlı idaresine geçen  şehir, İranlılar tarafından tekrar zaptedilmişse de, bu uzun sürmemiş, 1535  yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından tekrar Osmanlıların idaresine  geçmiş ve Harput eyaletine bağlı bir kaza merkezi yapılmıştır. Osmanlı idarecileri tarafından zamanla şehire camiler, hanlar, medreseler, hamamlar ve  çarşılar yapılıp kalesi tamir edilerek, 1908 yılında mutasarraflık  yapılarak Çermik, Hilvan (Karacurun), Viranşehir  Siverek'e bağlandı.

Milli mücadelede ve Urfa'nın kurtuluşunda çok büyük kahramanlıklar  gösteren Siverek 1923'te vilayet merkezi yapıldı. Ancak Sivereklilerin bu  mutlu sevinçleri fazla uzun sürmedi. Bölgedeki aşiret yapılanması ve bu  aşiretler arasındaki akıl almaz rekabet ve şahsi ihtiraslar maalesef Siverek  vilayetinin 1926 yılında ilçe yapılmasına sebebiyet vermiştir.

 

İşte Siverek'in Cumhuriyet devri macerasının başlangıcı... 1926'dan  1996'ya kadar tam 70 yıl... Evet tam 70 yıl... Bu uzun yıllar içinde Siverek  geniş arazisi, verimli toprakları, mücadeleci ve çalışkan insanları ile pek  çok il merkezini sosyal ve kültürel açıdan geride bırakarak, ama maalesef çok  acı günler yaşayarak, günümüze bir mücadelenin (il olma mücadelesinin) adeta  sembolleşen şehri olarak  Türkiye gündemine yerleşmiştir.

Şanlıurfa ilinin kuzeyinde yeralan Siverek batısında Adıyaman'ın Kahta  ilçesi,batıdan kuzeye doğru uzanan  Atatürk Baraj gölü,kuzeyinde ise  Adıyaman'ın Gerger ilçesi ile Diyarbakırın Çermik ve Çüngüş ilçeleri,  doğusunda Diyarbakır, güney doğusunda ise kısa bir sınır ile  Mardin ili , Viranşehir ve Hilvan ilçeleri ile komşudur.

Siverek ilçe merkezi 37.45 kuzey enlem ile 39.19 doğu boylamlarının  kesiştiği noktalarda bulunmaktadır.Siverek ilçe merkezinin denizden  yüksekliği 801 ile 840 metre arasında değişmektedir.Toplam yüz ölçümü 4314  Km'dir

SİVEREK'İN ÇEVRE İL VE İLÇELERLE OLAN UZAKLIĞI

  

Siverek-Ş.Urfa........96 Km. 

Siverek-Diyarbakır....84 Km.

Siverek-Hilvan........34 Km. 

Siverek-Çermik........60 Km.

Siverek-Viranşehir....86 Km. 

Ayrıca Siverek'ten Adıyaman'a Atatürk Baraj Gölü üzerinden feribotla   geçilerek Kahta üzerinden varılır.Siverek'e en yakın demiryolu   Diyarbakır'da bulunmaktadır.En yakın hava yolu ise Diyarbakır ve   Şanlıurfa'dır.   

İlçemiz Şanlıurfa İlinin nüfusu en yoğun olan İlçesidir. 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu toplam 217.088?dir.Bu nüfusun 122.453?ü İlçe merkezinde 94.635?i köylerde yaşamaktadır. Dolayısıyla nüfusun % 66.36?sı  şehirde % 30.21?i köylerde yaşamaktadır. Kilometre kareye 50 kişi düşmektedir.

Tarımın makineleşmesi ile birlikte köyden kent?e kent?ten de İlçe dışına göç olmaktadır. Böyle olmakla birlikte nüfus sayımları gerçek nüfusu yansıtmamaktadır. Çünkü nüfus sayımlarının yapıldığı dönemlerde büyük bir nüfus mevsimlik iş için Çukurova,Karadeniz ve Eğe bölgesine çalışmaya gitmektedir.

 

İlçemiz nüfusunun %80?i tarım,hayvancılık ve mevsimlik işlerde çalışarak geçimini yapmaktadır. %10?u esnaf %5?i serbest meslek erbabı ve memur  %5?i de boşta gezmektedir.

Bir tarım ve hayvancılık kenti olan Siverek?te meraya bağlı hayvancılık ve geleneksel (klasik) tarım, en büyük geçim kaynağı olarak devam etmektedir. İlçemizde kan davaları yüzyıllarca halkı bezdirmiş ancak, son dönemlerde yapılan çalışmalarla aşiretler arası kan davalarına son verilerek barış çabaları Siverek?e yeni bir çehre kazandırmıştır. Ataerkil aile yapısının hakim olduğu yöremizde sayıca azalmakla birlikte daha ziyade kırsal kesimde çok kadınlı evliliklere rastlanılmaktadır.

İlçe halkı genelde okumaya meraklıdır. Okumuş üst düzeyde görev almış kişilerin sayıları artmakla birlikte okuma yazma oranı yükselmektedir.
İlçede belli başlı tarihi ve kültürel eserler olarak Siverek Kalesi, Ulu Camii, Çeribaşı Camii, Gülabibey Camii, Haliliye Camii, Yer altı Hamamı,Hacı Pınar Çeşmesi ve Eski Hükümet Konağını sayabiliriz.

Eğitim :
Şanlıurfa İli ilçelerinden en büyüğü olan ilçemiz, eğitim düzeyi bakımından son yıllarda çok önemli gelişmeler göstermiş ,bu gelişme eğitim alanında yapılan yeni yatırımlarla daha da hız kazanmıştır.İlçe halkı eğitim meselesine çok duyarlı ve isteklidir.İlçemiz kırsal alandaki mezralarda yaşayan öğrencilerin eğitim ve öğrenimini karşılamak amacıyla 1998-1999 eğitim yılında ?75.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu? faaliyete girmiştir.Bu okulda halen 569 öğrenci öğrenim görmektedir.2006-2007 yılında ise ?Şehit Öğretmen Cuma İbiş Pansiyonlu İlköğretim Okulu? faaliyete girmiş olup bu okulda 200 yatılı öğrenci öğrenimini sürdürmektedir.ilçe halkı okullaşma oranının artması için her türlü desteği vermektedir.İlçemizde 1 Öğretmen evi ve 1 Halk Kütüphanesi bulunmaktadır.Eski Hükümet Konağının bir bölümü ise Kültür Evi olarak hizmet vermektedir.
a) İlköğretim :
İlçemiz merkezinde 22, köylerde 198 olmak üzere toplam 220 adet ilköğretim okulu mevcuttur. İlçe merkezinde 11.851 kız, 14.179 erkek öğrenci olmak üzere toplam 26.030 İlköğretim öğrencisi eğitim görmektedir.Köy ilköğretim okullarında ise 7944 kız,10927 erkek olmak üzere toplam 18.871 öğrenci öğrenim görmektedir.İlçe merkezinde toplam 611 ilköğretim öğretmeni görev yapmakta olup , köy ilköğretim okullarında ise 395 öğretmen görev yapmaktadır.Merkez ve köy ilköğretim okullarında 467 sınıf ve branş öğretmenine ihtiyaç vardır.
b) Ortaöğretim:
İlçemizde 7 adet ortaöğretim okulu mevcuttur. 1673 kız ve 3018 erkek toplam 4691 öğrenci öğrenim görmektedir. Toplam öğretmen sayısı 181 olup bu bilgilerin okullara göre dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

c) Yüksek Öğrenim:

İlçemizde Harran Üniversitesine bağlı Siverek Meslek Yüksek Okulu 1994 yılında eğitim ve öğretim hizmetine açılmıştır. 131 kız ve 152 erkek öğrenci olmak üzere toplam 283 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğretmen sayısı 8 olup, Gıda Teknoloji, Muhasebe ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümleri olmak üzere 3.bölümden oluşmuştur. Yüksekokul, Endüstri Meslek Lisesi ek binasında hizmet vermektedir.

d) Halk Eğitim:

Çeşitli alanlarda bir çok kurslar açılarak yaygın eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.Bu yıl İlçe merkezinde toplam 71 köylerde 83 kurs açılmış olup, 2940 kursiyer Eğitim almıştır. Mesleki-Teknik ve Sosyal Kültürel kurslarda ise açılan 108 kursta 2594 kursiyer yaygın eğitim faaliyetlerinden faydalanmıştır. 

Açılan Kurslar 1-Biçki-Dikiş
2-Giyim
3-Kuaförlük Kursları
4-Anne Çocuk Eğitim programı
5-Bilgisayar
6-Benim Annem 
7-İngilizce 
8-Kalorifer Ateşciliği 
9-Sıva Boya Badana 
10-Alçı Dekorasyon
11-Bağlama 
12-Gitar 
13-Ney Kaval 
14-Tiyatro-Drama 

e) Kültür :
Kuzey Mezopotamya da yer alan Siverek bölgede diğer kentler gibi tarihin bir çok uygarlıklarına tanık olmuş bir çok imparatorluğun istilasına uğramıştır. Uygarlığın beşiği olan Mezopotamya'nın en önemli yerinde kurulan Siverek?te bu yüzden Arap, İran, Azeri ve Helen izleri görülmektedir.

Şehir kültüründe etkili bir başka faktör, iç bölgelerinin, Akdeniz ve Çöl iklimlerinin kesişim noktasında kurulu olmasıdır. Güneye doğru alçalarak uzanan ovada çöl ikliminin etkileri belirginleştiğinde yarı göçer yaşam geleneği devam etmektedir. Yaz mevsiminde Karacadağ da bir çok köy kıl çadırlarında yaşamaktadırlar. Hayvancılık ile çadır yaşamı bir kültür halini almıştır. Doğu, Güneydoğu ve Siverek?te Batı ve Kuzeybatı yerleşik yaşama kültürü ağır basar. Su ve değişik bitkilerle tarım insan yaşamını başka bir biçimde etkilemiştir. Evler daha düzenli çoğunlukla iki katlıdır. Ancak son dönemlerde çok katlı binalar yapılmaktadır. Siverek?in yeşile tutkusu oldukça fazladır.

Merkezde tipik Anadolu evleri ve mimarisinde gelenek ve göreneklerin ağır bastığı bir yaşama tarzı vardır. Konuşulan dil Türkçe Azeri lehçesidir.

SAĞLIK HİZMETLERİ

a) Sağlık Ocakları:

     İlçemizde biri merkez olmak üzere 3.Adet Sağlık Ocağı mevcuttur. Siverek Sağlık Grup Başkanlığına bağlı olarak Karacadağ, Karabahçe, Şekerli, Bucak, Dağbaşı, Çaylarbaşı ve Karakeçi olmak üzere toplam 7 köy ve bucakta Sağlık Ocağı mevcuttur.

Merkez 1.Nolu Sağlık Ocağı:

7 Doktor, 3 Sağlık Memuru, 6.Hemşire,  7.Ebe, 2 Laborant  ile görev yapmaktadır. Ayrıca Sağlık Grup Başkanlığı hizmeti 1.Nolu Sağlık Ocağı binasında yürütülmektedir.

      2.Nolu Sağlık Ocağında 4 .Doktor, 1 Sağlık Memuru, 2  Hemşire 7.Ebe,  1.Hizmetli  personel ile görev yapmaktadır.

      3.Nolu Sağlık Ocağında ise 5 Doktor, 4.Hemşire, 3 Ebe,2.Sağlık Memuru  1. memur ve 1 Hizmetli personel ile görev yapmaktadır.

 b)  Sağlık Grup Başkanlığı    :

          İlçemiz 3 Nolu Sağlık Ocağı binasının 2. katında hizmet vermektedir. İlçemizdeki Sağlık personelinin daha rahat bir şekilde görev dağılımının yapılarak sağlık hizmetlerinin daha verimli ve daha adil  dağılımını sağlamak için 1 sağlık Grup Başkan yardımcısı,1.doktor, 5 sağlık memuru  2 Ebe, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni ve 2 hizmetli ile hizmet verilmektedir.

c) Verem Savaş Dispanseri:    

 İlçemiz Verem Savaş Dispanserinde  2.Doktor, 1.Laborant, 1 sağlık memuru, 2 hemşire, 1.Röntgen Teknisyeni,    ve 1.Hizmetli  personel ile  görev yapmaktadır. Dispanserin herhangi bir sorunu bulunmamaktadır.

d)Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi:

      Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi 2002 yılında yeni binasında hizmete başlamıştır. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezinde 1 Doktor, 4 Ebe ,4 Hemşire 1 Ayniyat Saymanı  ve 1 Hizmetli  görev yapmaktadır.

Karacadağ Sağlık Ocağı:4 hemşire, 2 ebe ve 1 Sağlık mem.

Karabahçe Sağlık Ocağı:2 Doktor, 2 ebe, 3 hemşire ve 1 sağlık memuru,

Taşlı Sağlık Ocağı: 2  Doktar 1 Sağlık Memuru, 1 Sözleşmeli ebe 2 hemşire, 

Karakeçi Sağlık Ocağı:1  Doktor,  3 ebe ve 2 hemşire,

Çaylarbaşı Sağlık Ocağı : 1 Sözleşmeli Doktor, 4 hemşire, 1 Sözleşmeli Sağlık Memuru, 1 Sözleşmeli Ebe,

Bucak Sağlık Ocağı :   1 Doktor, 1 Sözleşmeli Sağlık Memuru, 2  ebe, 6 hemşire,

Şekerli  Sağlık Ocağı : 2 Doktor,    2 sağlık memuru ve 5 ebe, 

Karakoyun Sağlık Ocağı : 1 Sözleşmeli ebe,

Doğukent Sağlık ocağı :  2 Ebe

Azıklı Sağlık ocağı        : 1 Sözleşmeli Ebe

Dağbaşı Sağlık Ocağı   : 1 Hemşire, 2 Ebe

Divan Sağlık Ocağı      : 1 Sözleşmeli Ebe  olup, ancak sağlık evi ve lojman kullanılmaz durumda olduğundan, ebe Bucak Sağlık Ocağında geçici olarak görev yapmaktadır.

e)Sıtma Savaş Birimi:

          2.Nolu Sağlık Ocağı binasında hizmet veren Sıtma Savaş Birimi 6 sıtma savaş sürveyan işçisi   ve 2 araçla  görevini sürdürmektedir.

g) Devlet Hastanesi:  

       1948 yılında Sağlık merkezi olarak hizmete açılan Devlet Hastanemiz Şanlıurfa karayolu üzerinde İlçe?ye 5 Km. mesafede, 2000 metrekarelik alan üzerine inşa edilmiştir.100 yatak kapasiteli olarak hizmetini sürdürmektedir.Hastanemizde Çocuk Hastalıkları Bölümü,Doğum Hastalıkları Bölümü,Tam teşekküllü Laboratuar,Acil Servisi ve Ameliyathane bulunmaktadır.10 yataklı Hemodiyaliz Ünitesi  2004 yılında hizmete girmiştir.

Hastanede Mevcut Olan Personel Durumu:             

      Devlet Hastanesinde mevcut olan kadro sayısı aşağıya çıkartılmıştır.

 

Baştabip                                               :1

Baştabip Yardımcısı                             :2

Hastane Müdürü                                   :1

Hastane Müdür Yardımcısı                   :2

Baş Hemşire                                          :1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı                   :1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  :3

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  :3

Genel Cerrahi uzmanı                           :3

Dahiliye Uzmanı                                    :2

Nüroloji Uzmanı                                    :1

Üroloji Uzmanı                                      :2

Pratisyen Hekim                                   :5

Psikiyatri                                             :1

Ortopedi Uzmanı                                 :2

Kardiyoloji Uzmanı                               :1       

Diş Tabibi                                             :4

Biyokimya Uzmanı                                :1

Patoloji Uzmanı                                    :1

Anestezi  ve Reaminasyon                   :1

Psikolog                                               :2                                        

Röntgen Teknisyeni                             :9

Laboratuar Teknisyeni                         :8

Anestezi Teknisyeni                             :2

Odyometri Teknisyeni                           :1

Fizyoterapist                                        :1

Hemşire                                                :52

Ebe                                                       :7                                                      

Personel Şefi                                         :1

Sağlık Memuru                                       :6

Tıbbi Sekreter                                        :7

Döner Sermaye Saymanı                       :1

Ayniyat Saymanı                                    :1

Ambar Memuru                                      :1

Memur                                                   :7

Teknisyen                                              :4

İşçi                                                         :2

Bekçi                                                      :1

Şoför                                                      :6

Hizmetli                                                  :14

 

          Hastane döner sermaye saymanlığı 17.08.1983 yılında kurulmuştur. Hastane ihtiyaçları döner sermaye saymanlığı tarafından karşılanmaktadır. 1980 yılında kurulan  Sağlık Tesislerini Koruma Derneği görevini sürdürmektedir.

 h) 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu(112):

 Halen 3 pratisyen hekim, 5 acil tıp teknisyeni, 5 Acil Tıp teknikeri   ve bir ambulansı ile ilçemizde acil kurtarma faaliyetlerini sürdürmektedir. Geçici olarak devlet hastanesi binasında bulunan bu birimimiz yakın bir zamanda 3 nolu Sağlık ocağı bahçesi içerisinde bulunan yeni hizmet binasına faaliyete devam edecektir.

A-TARIM:
Toplam arazi varlığı 4.317.000 olup, SİVEREK? te tarıma elverişli arazi 2.286.000 dekar, sulu tarım yapılan arazi 300.000 dekar, susuz tarım arazisi 1.986.000 dekardır.

Ekime elverişli arazinin çokluğu, son yıllarda tarlalarda taş toplanması ile arazinin büyümesi, tarımda makineleşmenin gelişmesi, gübre kullanımı gibi gelişmeler karşısında ürünlerde büyük oranda artış olmuştur.


GAP projesinin sulamasından bu güne kadar yararlanamadığımız gibi toprak tahlillerinin yapılmamasından ileri gelen büyük kayıplar nedeniyle istenen ve arzulanan gelişme sağlanamamıştır.


Sulu tarımdaki ciddi gelişmeler çiftçilerimizin Atatürk baraj gölünden, Hacı Hıdır barajından ve bazı göletlerden faydalanmalarının yanında vurdukları artezyen kuyularına dinamo koymak suretiyle olmuştur.


Çiftçilerimizin tamamen kendi imkanlarını kullanmaları sonucunda meydana gelen gelişmeler olup devletin ciddi bir katkısı olmamıştır.


Devletin katkısı olduğunda tarım dışı 1.200.000 dekar arazinin önemli bölümünün tarıma kazandırılabileceği gibi gerek sulu tarımda ve gerekse kuru tarımda daha büyük üretim artışının olmaması için hiçbir sebep görülmemektedir.

B- HAYVANCILIK:

Tarımdan sonra kentimizin en önemli gelir kaynağı hayvancılıktır.


İklim ve arazi her türlü hayvancılığın gelişmesine elverişlidir. Ne var ki mera besiciliği henüz en yaygın hayvancılık türüdür.
Son yıllarda yol, elektrik ve telefon hizmetlerindeki gelişmeler sonucunda modern ahır besiciliğin önem kazanmasına sebep olmuş, fenni yem ve veteriner ilaçlarının tüketiminde büyük artışların olmasıyla beraber istenen ve arzulanan seviyeye gelememiştir.


 Siverek hayvancılık konusunda ülkemizin en önemli kentler arasında yer alan ve her gün hayvan pazarının açık olduğu ender kentlerden birisi olup iç pazara ve dış devletlere her gün canlı hayvan ihraç etmektedir.


Nüfusun %40? ına yakın insanın ekmek yediği hayvancılık sektörü Siyasi iktidarların yanlış politikaları sonucunda  hayvancılık gerilemiş, bir çok üretici ve  büyük zararlar sonucunda üretimi bırakmış, bir çok tüccar da zararlar sonucunda canlı hayvan ticaretini bırakarak  işsizler kervanına katılmışlardır.


C-BAĞ ve BAHÇECİLİK:

Kentin çevresinde bağcılık büyük gelir getiren unsurlardan biri iken son yıllarda ihmal edilmiştir. Hastalıklardan dolayı verim düşmüş, yerini mercimek ekimine bırakmıştır.

Kentin büyümesi nedeniyle bağlar arsa haline getirilerek yerini yapılaşmaya bırakmıştır. İhtiyarlayan ve hastalanan bağlar sökülmüş yerine yenileri ekilmediğinden bağcılık gerilemiştir. 2001 yılı verilerine göre 2050 dekar arazide bağcılık yapılmaktadır.


Bahçecilik Siverek? in kuzeyinde Fırat kenarında, Karacadağ bucağında ve kentin batısında sulu tarımın yapıldığı yerlerde gün geçtikçe artmaktadır. 2001 yılı verilerine göre sebze ve meyve üretimi 28.800 dekar arazide yapılmaktadır.

D-TİCARET:

Siverek; Diyarbakır- Şanlıurfa ile Gaziantep karayolu üzerinde kurulmuş tarihi ipek yolunda önemli bir merkezdir.


Kentimizde yetişen hububat, bakliyat, canlı hayvan ile ürünlerinin ilke içine ve ülke dışına ihraç edilerek, büyük oranda ticari gelir elde edilmektedir.

E- SANAYİ:

Kentimizin önemli potansiyeline karşın sanayileşme ?YOK? denecek kadar azdır. Alt yapı eksikliği, tarım ve hayvancılığın yeterince modernleşmemesi, sermaye ile nitelikli insanların ülkenin başka kentlerine göçü, sosyal yapıdaki çarpıklık (Aşiretçilik) ve kan davaları gibi önemli faktörler nedeniyle meydana gelen güven bunalımı, sanayileşmenin önünde en önemli engellerdir.


Kentimizde en eski sanayi tesisi Süt Fabrikası olup özelleştirilme nedeniyle kapalıdır.


Teneke Sanayi verimli işletilemediğinden kapatılmış, makinaları Gazianteplilere kiraya verilmiş, Gaziantep? te makinalarla üretim yapılmaktadır.


Çırçır ve presse fabrikası faal durumdadır.


1991 yılında inşaatına başlanan Un fabrikası ancak bu yıl faaliyete başlayacaktır.


Karacadağ Memba suları tesisi TİKVEŞLİ gurubu tarafından işletilmektedir.


Kentimizde 100 işyerine sahip Küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi küçük imalat, tamir ve bakım gibi faaliyetlerle hizmet vermektedir.

İki adet Mermer Fabrikası, 2 adet küp şeker imalat tesisleri ve 10 adet soğuk hava deposu faaliyetini sürdürmektedir.


1988 yılında Diyarbakır karayolunun 13. Km sinde 2750 dönüm üzerinde çalışmaları başlatılan günümüze kadar bürokratik işlemleri bitirilemeyen SİVEREK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ? nin proje ve inşaatına halen başlanamamıştır. 2002 yılı yatırım programına alınması gerekmektedir.


ÜRETİM YAPAN FİRMA LİSTESİ:

FİRMANIN ADI

FAALİYET KONUSU VE KAPASİTESİ

1-Siverek Teneke San. Ve Tic. İth.İh. A.Ş.

5 kğ.lık Teneke kutu +=316.800 Ad/Yıl

10.kğ.lık    ?        ?     +=316.800 Ad/Yıl

17.kğ.lık    ?         ?    +=316.800 Ad/Yıl

2-Ceylan Tarım Mak. San. Ve Tic. Ltd.Şti.

4 Teker Romork imalatı. 4Tekerli 2 Dingilli Romork imalatı=225 Ton.

3-Karaburç Çırçık ve Presse San. Ve Tic. Ltd. Şti.

L Pamuk= 2.520 Ton/Yıl

Çiğit      = 4.680  Ton/Yıl

4-Bucaklar Çırçır Prese San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Presli pamuk ve çırçır

L Pamuk = 1.680 Ton/Yıl

Çiğit        = 2.880 Ton/Yıl

5-Çelebi Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.

Buğday unu imalatı.

Un      =28.800 Ton/Yıl

Kepek = 7.200 Ton/Yıl

6-Yafa Plastik İnş. Gıda. Nak. Gübre Tekstil. Makine San. Tic. Ltd. Şti.

PVC Boru üretimi.

PVC Boru =1.020 Ton/Yıl veya

?          ?    = 408.000 Metre/Yıl

Bibollu Mermer Tarım Tesisat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Mermer kesme .

1000 Ton/Yıl

 

a) Karayolları :

İlçemiz İl merkezine 96 km. Diyarbakır İline 86 km.uzaklıkta olup, asfalt yolla ulaşım sağlanmaktadır.

Siverek İlçesi Karayolları 96.Şube Şefliği 9.Bölgeye bağlı olarak hizmet vermektedir. Siverek İlçesinin devlet yolları aşağıya çıkarılmıştır.

1-SİVEREK (360-06) DYA-BUCAK

2-SİVEREK-ÇERMİK (63-05) İYA ? DAĞBAŞI

3-SİVEREK- (ŞANLIURFA-DİYARBAKIR) İL SINIRI (ÇERMİK Y.)-(360-07) DYA

4-SİVEREK- (ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR)-(400-26/27) (360-06/07) DYA

5-SİVEREK-KARAKEÇİ (63-06) İYA-ŞEKERLİ HÜK.KONAĞI

6-SİVEREK (360-07) DYA. KARACADAĞ

7-HİLVAN-SİVEREK (885-12) DYA-ÇAYLARBAŞI

8-ŞANLIURFA-HİLVAN (885-12) DYA. OVACIK HÜK.KONAĞI

b) Köy Yolları :

İlçemizin tüm köylerle yol bağlantısı vardır. 12 Köy ve 14 Ünite olmak üzere toplam 26 birime ait 225 km. T.C.K Yolu mevcuttur. 12 Köy ve 17 Ünite olmak üzere 29 birime ait olmak üzere toplam 104 km. Asfalt, 73 Köy, 177 Ünite toplam 250 birime ait 790 km Stabilize, 17 Köy ve 136 ünite olmak üzere 153 birime ait 492 km yol tesviye edilmiştir. Toplam 32 Üniteye ait 104 km. Yol ise ham yoldur.

c) İçme Suyu ve Kanalizasyon:

İlçemizdeki içme suyunun büyük bir bölümü Karacadağdan karşılanmaktadır. Ancak bazı köy yerleşim yerlerinde sağlıklı olmayan kuyulardan içme suyu temin edilmektedir. İlçe merkezinde düzenli bir kanalizasyon şebekesi mevcuttur.Şanlıurfa Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü katkıları ile Kaymakamlığımızca 2002 yılı ve 2003 yılı içerisinde 75 köye İçme Suyu Şebekesi yapılmıştır.2004 yılının ilk altı ayında 10 köye içme suyu şebekesi yapılmış olup, yıl sonuna kadar 20 köye daha içme suyu şebekesi yapılması planlamaktadır.

d) Elektrik (TEDAŞ):

TEDAŞ İşletme Başmühendisliğinde Elektrik Arıza için 74 personele ihtiyaç duyulurken elektrik arıza personel sayısı 9 adettir.İşletme Şefi Elektrik Mühendisi olması gerekirken bu görev yıllardır Elektrik Teknikeri tarafından yürütülmektedir.Şehir abone sayısı 17.850, köy abone sayısı ise 10.780 olup şehir şebekesi büyük olmasına rağmen arıza, kesme, bağlama, bakım ve onarımı 4 kişilik bir ekip tarafından iki vardiya şeklinde yapılmaktadır.400 köy ve mezranın elektrik ve arıza işlemleri 3 kişilik bir ekip tarafından yürütülmektedir. Kış aylarında İlçemizdeki elektrik sorunları daha çok kendini göstermekte, mevcut trafolar ise aşırı yükten dolayı ilçeye cevap verememektedir. Köy fiberlerimizin çok uzun oluşu ve elektrik enerji nakil hatları üzerinde durducu trafo binalarının yapılması elektrik arızalarına sık sık meydan vermektedir. Karakeçi hattı yaklaşık 60 km., Karabahçe hattı 50 km., Bucak hattı 40 km., Hilvan hattı 40 km.ve Dağbaşı hattı 50 km. uzunluğunda olduğu düşünülürse bu geniş arazi yapısı üzerinde dağılan enerji nakil hattının bakım ve onarımında sıkıntılar yaşanması kaçınılmazdır.1997 yılında mastır projesi hazırlanan İlçemizin elektrik projesi çizilmiş,şehrin 1/3 lük kısmı iyileştirilmiş,ancak 2/3 lük kısmı yapılmamıştır.Bu kısmında acilen yapılması gerekmektedir.Ayrıca personel ve trafo sıkıntısının mutlaka giderilmesi gerekmektedir.

e) Radyo ve Televizyon Yayınları:

İlçemizin her tarafında tüm radyo yayınları ve TRT kanalları izlenmektedir. Ayrıca Belediye tarafından kurulan çanak antenle özel televizyon kanalları izlenmektedir. İlçemizde yerel olarak faaliyet gösteren Radyo ve Televizyon kanalları yoktur.

 

f) Haberleşme:

 

PTT: İlçemiz PTT binası 1997 yılında inşa edilerek hizmete girmiştir. Bina içerisinde 7 lojman, bir misafirhane bulunup, bina kaloriferli ve asansörlüdür. Merkeze bağlı Karakeçi Şubesi hizmet vermektedir. İlçe merkezinde Toplam 33 personel görev yapmakta olup, personel ihtiyacı yoktur.

 

Telekom: İlçemiz Telekom Müdürlüğü 02.06.1997 tarihinde Genel Müdürlük emirleri doğrultusunda Telekom Müdürlüğü olarak kurulmuştur. Hizmet sınırları Siverek, Hilvan, Viranşehir ve Ceylanpınar İlçe merkezleri ve Köylerini kapsamaktadır. İlçemiz, Viranşehir, Ceylanpınar ve Hilvan merkezlerinde toplam 95 personelden 11?i memur, 84!ü ise teknik işçi olarak çalışmaktadır. Telekom Müdürlüğü bakım sahası dahilinde 35 adet santral bulunmaktadır. Kurulması planlanan veya kurulma aşamasında olan 16 adet santral mevcuttur. Kurulu santraların Transmisyonları Radyolink kuranportor telli devre ve fiber optik teçhizatlarla sağlanmaktadır. İlçelerden sadece Siverek merkezinde iş şebeke çalışmaları bitirilmek üzeredir. Diğer merkezlerde ise henüz başlanılmamıştır. Şehir içi yer altı şebekesinin %60-70 bölümü tamamlanmıştır. %30-40 bölümü ise havai hatlarla çekilmiş durumdadır. İlçemiz Belediye hudutları genişlemekte olup, şebeke yetersizliği nedeniyle vaki talepler zaman zaman karşılanamamaktadır. Telefonsuz köylere KTS (Kablosuz Telefon Sistemi)kurma çalışmaları devam etmektedir.

 

Tarihi bir İlçe olan Siverek?in son dönemlerde yapılan atılımlarla İlçe merkezinde Belediyenin yapmış olduğu Olimpik yüzme havuzu, Halı saha, Tenis kortu,Park ve Bahçeler ve Siverek Kaymakamlığınca yapılan Karacadağ Kayak Merkezi sosyal yapıyı özlenen düzeye çıkarmıştır. Ancak İlçede istihdama yönelik iş yerleri ve sanayi olmadığından dolayı vatandaşların büyük bir kısmı kış mevsimi hariç yurdumuzun çeşitli yerlerine mevsimlik işçi olarak çalışmaya gitmektedirler. Bu durum ekonomik olarak da sosyal yapıyı etkilemektedir. İlçemiz merkezinde son yıllarda yapı kooperatifleri kurularak bu alanda önemli yapılaşmaya gidilmiş olup, İlçemiz Belediyesi tarafından da 150 kişilik toplu konut tamamlanmıştır.İlçemizde 3 adet matbaa mevcut olup, haftalık olarak 1 gazete çıkarılmaktadır. 4 adet de çeşitli Bankaların Şubeleri hizmet vermektedir. Yöre halkı gelenek ve göreneklerine bağlıdır.

SOSYAL YAPIMIZ: Bir tarım ve hayvancılık kenti olan Siverek, orta çağdan gelen ataerkil ve erkek egemen bir toplum yapısına sahip olmasına neden olmuştur.

 
Siverek? in ilçe yapılması ile büyük kentlere, son yıllarda da GAP projesinin uygulanması ve etkili propagandalar sonucunda Şanlıurfa? ya göçler yoğunlaşmıştır.


Kentimizin halkı genelde okumaya meraklıdır.  Kırsalda okum yazma oranının düşük olmasına rağmen kent merkezinde okumuş, üst düzeyde görev almış kişilerin sayıları küçümsenmeyecek kadar fazladır. Siverek?te generaller,bilim adamları,sanatçılar, her dalda serbest meslek erbabı, yüksek dereceli bürokratlar, sanayici, işadamları gibi değerlerimiz Türkiye?nin her  il ve ilçesinde ve dünyadaki bir çok devletlerde görev yapmaktadırlar.


2000 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında 3 partinin gösterdiği 4 adaydan 2? sinin Siverekli olması da kentimizin önemini göstermektedir.


Son yıllarda gözlenen hızlı gelişmeler sonucunda elektrik, telefon ve televizyon yayınlarının gelişmesi toplumu etkilemiş ve çağdaş talepler de artmıştır. Buna paralel olarak mimariden, ev eşyalarına, giysiden, sosyal ilişkilere, sağlıktan, eğitime, kadar büyük değişmeler ve gelişmeler meydana gelmiştir.


1950? li yıllara kadar sanatçıların müzikli danslı sazın bulunduğu,1950- 1970? li yıllarda 2- 3 yazlık ve kışlık sinemaların bulunduğu kentimizde günümüzde sosyal yaşamda bir monotonluk yaşanmakta, eğlenecek ve dinlenecek yeterli mekanların olmaması büyük eksikliktir.